fbpx

Aktivni ugalj: Da li je aktivan ugalj zaista toliko moćan?

Aktivni ugalj: Da li je aktivan ugalj zaista toliko moćan? 2

Saznajte sve o tome zašto ljudi koriste aktivni ugalj, da li je on zaista efikasan i da li trebate i vi da ga upotrebite za prečišćavanje i filtriranje vazduha u vašem domu.

Aktivni ugalj ima posebna svojstva koja mu omogućavaju da uklanja isparljiva organska jedinjenja, neprijatne mirise i druge gasovite zagađivače iz vazduha.

To postiže na način koji je drugačiji od ostalih prečišćivača vazduha poput HEPA filtera, koji samo filtrira zagađene čestice iz vazduha.

Aktivan ugalj u filteru za vazduh hvata molekule gasa tj. gasovite zagađivače.

Ako tražite filter za vazduh sa aktivnim ugljem kako biste uklonili jake mirise ili štetne gasove u vašem domu, došli ste na pravo mesto da dobijete sve informacije.

U daljem tekstu ću detaljnije napisati o aktivnom uglju kao filteru za vazduh i razmotrićemo da li njegova upotreba zadovoljava vaše potrebe za prečišćavanje vazduha – kroz ispitivanje njegovih prednosti i nedostataka.

Šta je aktivni ugalj?

Ljudi su koriste hiljadama godina aktivni ugalj za prečišćavanje vode – ponekad i slučajno.

Ali šta je uopše aktivni ugalj?

aktivni ugalj u pravu

Ovaj zanimljiv izraz odnosi se na ostatke nepotpunog sagorevanja.

Za pravljenje aktivnog uglja se uglavnom koristi drvo ali  i kokosova ljuska ili ljuske drugog biljnog ploda.

Svaka supstanca stvara malo drugačiju vrstu aktivnog uglja.

Aktivni ugalj nije običan ugalj koji nastaje sagorevanjem drveta.

On se dobija specijalnim procesom obrade običnog uglja, zagrevanjem, u prisustvu gasova.

Zamislite komad drveta koji je ostao nakon vatre.

Izgoreo je samo lako zapaljiv materijal u drvetu, bilo zbog nedovoljne toplote ili loše snabdevenosti kiseonikom.

Taj crni žar koji ostaje uglavnom je ugalj.

Zatim se specijalnim postupkom ugalj zagreva u vakuumskoj komori, koja oslobađa sva isparljiva jedinjenja i ostavlja iza sebe izmenjen ugalj.

Kako se aktivira ,,aktivni ugalj,,?

Specijalnim procesom se dalje ubrizgava vruć vazduh, ugljendioksid ili para, što stvara rešetku sitnih pora u njemu, i time se uveliko povećavajuća njegova površina.

Znači, tako izmenjen aktivni ugalj ima mnogo više sitnih malih, da kažemo, rupica i porica koje mu povećavaju površinu.

aktivni ugalj sakuplja gasove i toksine sitne pore

Ovo stvara mnogo više mesta da se molekuli zagađivača zarobe, što aktivni ugalj čini mnogo efikasnijim.

Aktivan ugalj je ustvari ugljenik koji je pretrpeo neku dodatnu obradu da bi se poboljšao u ,,hvatanju,, molekula gasa svojom površinom.

Dokument Agencije za zaštitu životne sredine u Ohaju napominje da jedan gram aktivnog uglja može da ima stotine kvadratnih metara unutrašnje površine.

Britanska studija je došla do toga da 50 grama aktivnog uglja ima čak 17,5 puta veću površinu nego fudbalski stadion.

Aktivni ugalj kroz istoriju

Ljudi su odavno shvatili da aktivni ugalj može da bude efikasan u filtriranju zagađivača.

Verovatno je najranija upotreba bila za uklanjanje nečistoća u topljenju metala za proizvodnju bronze.

Izgleda da su Egipćani bili prvi koji su ga koristili u medicinske svrhe, kako bi uklonili neprijatne mirise povezane sa infekcijama.

Znamo da su mornari u 16. do 18. veku često čuvali svoju pitku vodu u bačvama koje su ili bile sa aktivnim ugljem ili obložene njime iznutra, i na taj način je voda bila sveža na dugim putovanjima.

U Prvom svetskom ratu, gasne maske su pravljene sa aktivnim ugaljem za filtriranje nekih smrtonosnih gasova.

Aktivni ugalj se i danas koristi u medicinske svrhe, za detoksikaciju organizma i probleme sa stomakom, kao što su dijareja, nadimanje ili grčevi.

Proizvodnja i upotreba aktivnog uglja dramatično je porasla u poslednjih nekoliko godina, što je na kraju dovelo do razvoja i modernih filtera  – za vazduh i vodu.

Aktivni ugalj kao filter za vazduh

Aktivni ugalj kao filter za vazduh se najčešće koriste za uklanjanje gasova.

Dizajniran je za filtriranje gasovitih zagađivača i obično se koristi za borbu protiv isparljivih organskih jedinjenja koja se oslobađaju iz uobičajenih stvari u vašem domu.

Takođe se često koristi za uklanjanje neprijatnog mirisa iz vazduha, poput mirisa duvanskog dima.

Iz vazduha ne može da ukloni sitne čestice poput buđi, prašine ili polena.

Za ovo je neophodan neki drugi filter za vazduh.

Pročitajte još:  BUĐ ILI PLESAN: DA LI JONIZATOR VAZDUHA UNIŠTAVA I BUĐ?

Kako aktivni ugalj u filteru za vazduh hvata gasovite zagađivače?

Aktivni ugalj u filteru za vazduh uklanja zagađivače iz vazduha procesom koji je poznat kao adsorpcija.

Imajte na umu da se ovo razlikuje od apsorpcije (sa P).

U apsorpciji, supstanca koju želite da uklonite (recimo voda) apsorbuje se u strukturu upijača – poput sunđera, ali ne postaje deo njega na molekularnom nivou.

sundjer aktivni ugalj

Zbog toga, kada sunđer apsorbujete vodu, voda se hemijski ne vezuje za sunđer.

Jednostavno popunjava prostore unutar njega.

Sa druge strane, aktivni ugalj u filterima koristi ad-sorpciju, a ne ap-sorpciju.

Ključna razlika je u tome što se tokom adsorpcije zagađivači zadržavaju na spoljnoj strani aktivnog uglja.

Kod apsorpcije zagađivači apsorbovani unutar same strukture – kao kod sunđera.

Aktivni ugalj je rešetka atoma ugljenika međusobno povezana.

Proces aktivacije je toliko važan, jer stvaranje rupica i pora daje gasovima veliku površinu na kojoj mogu da se vežu i zadrže.

Kada molekul neke gasovite supstance prodre kroz aktivni ugalj, on može da se zalepi na površinu aktivnog uglja, pod uslovom da postoji otvoreno adsorpciono mesto.

aktivni ugalj molekuli gasa adsorpcija detoksikacija toksini ciscenje

Proces adsorpcije omogućava filterima za vazduh koji imaju aktivni ugalj da filtriraju organske hemikalije (gasove) iz vazduha.

Ali aktivni ugalj ima jedan probem.

Vremenom, gasoviti zagađivači sve više popunjavaju mesta adsorpcije aktivnog uglja.

Jednom kada je površina zasićena, filter više ne može da zarobiti zagađivače.

U stvari, hemikalije sa većim afinitetom za mesto adsorpcije mogu da zamene one sa manjim afinitetom, a afinitet hemikalije u velikoj meri zavisi od uslova sredine, kao što su temperatura i vlažnost.

Kako se uslovi menjaju, jedni zagađivači da istiskuju druge, pa iz filtera mogu da se oslobe različite hemikalije.

Ukoliko je aktivni ugalj u filteru za vazduh zasićen, možete da primetite da odaje čudan miris.

Ovo je dobar pokazatelj da aktivni ugalj deluje, ali i da je vreme da ga promenite.

Kako se efikasno koristi aktivni ugalj za filtriranje vazduha?

Aktivni ugalj u filterima za vazduh može da bude važan deo vašeg sistema za prečišćavanje vazduha u zatvorenom prostoru, ali trebate da ga pravilno koristite.

aktivni ugalj u prahu filter za vazduh

Obavezno koristite aktivni ugalj u dovoljnoj količini

Neki prodavci tvrde da su njihovi filteri imaju aktivnim uglj, ali ga koriste samo u tragovima.

Ovakvi prečišćivači vazduha nisu efikasni, jer postaju zasićeni gotovo odmah.

Gruba smernica za dobar aktivni ugalj u filterima za vazduha je da filter sadrži bar 300 grama aktivnog uglja, ali naravno, nije sav aktivni ugalj stvoren jednako, pa neki mogu da imaju više mesta vezivanja (i veći kapacitet zasićenja) od drugih.

Ali, generalno gledano, što se više aktivnog uglja ima, to je efikasnije prešišćavanje, jer će biti više mesta za adsorpciju.

Protok vazduha kroz aktivni ugalj je od vitalnog značaja

Da bi se iz vazduha uklonilo što više zagađivača, vazduh mora da se sprovede kroz aktivni ugalj.

Takođe je bitno da vazduh što duže protiče kroz aktivni ugalj.

Kod filtera za vazduh, ovo je poznato kao „vreme boravka“.

Filter sa dobrom količinom aktivnog uglja tj. dovoljne debljine i dugog vremena boravka je daleko efikasniji od filtera sa tankim slojem.

Promenite svoj aktivni ugalj

Jednom kada aktivni ugalj postane zasićen, on gubi svu efikasnost kao filter za vazduh.

Kada se to dogodi, neophodno je da ga promenite sa novim.

Problem je što ne postoji savršena metoda da znate kada je aktivni ugalj zasićen.

Ponekad možete da primetite neprijatan miris, a ponekad ne.

Možete da sledite smernice proizvođača i da ga redovno menjate, mada je ovo samo gruba procena.

Aktivni ugalj postaje zasićen u zavisnosti od toga koliko se intenzivno koristi i kolika je količina zagađivača kojoj je izložen.

Zamena aktivnog uglja može da bude skupa investicija, ali mesečna zamena je dobro početno pravilo ukoliko koristite filter kao samostalnu jedinicu – bez predfiltera ili drugih filtera u kombinaciji.

U kombinaciji sa drugim filterima, aktivni ugalj može jako dugo da traje i da čuva vaše zdravlje i stanje vaših pluća.

Imajte na umu da prema Agenici za zaštitu životne sredine, filteri poput aktivnog uglja, ne mogu lako da uklone ugljen monoksid.

Zato se koriste drugi važni koraci, poput detektora ugljen monoksida.

Sada kada znate kako pravilno da koristite aktivni ugalj kao filter za vazduh, sledeći korak je da naučite za koje situacije se efikasno koristi.

Za šta i za koje zagađivače je aktivni ugalj dobar?

Aktivni ugalj kao filter za vazduh može da bude koristan za određene zagađivače.

Isparljiva organska jedinjenja

Aktivni ugalj može da bude efikasan u filtriranju isparljivih jedinjenja iz vazduha.

To su gasovite materije koje većina drugih mehaničkih filtera poput HEPA filtera ne mogu da prečiste.

Neki gasovi u duvanskom dimu ili oni koji isparavaju tokom sušenjem boja ili sredstva za čišćenje mogu da se uklone iz vazduha aktivnim ugljem.

Benzen, toluen, ksilen i neka hlorna jedinjenja spadaju u one koji mogu da se uklone aktivnim ugljem.

Neprijatni mirisi

Mehanički prečišćivači vazduha koji mogu samo da filtriraju čestice, uopšte ne mogu da uklone neprijatne mirise.

Zato ljudi često koriste aktivni ugalj u filterima za vazduh kako bi uklonili neprijatan miris, mada, naravno, ne mogu da ga uklone bez uklanjanja samog izvora zagađenja.


Pročitajte još:  OZONIZATORI: DA LI OZONIZATORI UKLANJAJU NEPRIJATNE MIRISE?


Aktivni ugalj i njegovi nedostaci

Aktivni ugalj ima i svoje nedostatke.

Zamena filtera

Zamena filtera sa zasićenim aktivnim ugljem može da bude nezgodna.

Teško je da odredite kada trebate da zamenite vaš filter od aktivnog uglja, jer nema vidljivih znakova kada je potpuno zasićen.

Morate da pogađate ili da se oslonite na preporuku proizvođača.

Aktivni ugalj ne može da ukloni zagađenje u obliku čestica

Aktivni udalj za vazduh uklanja mnoga organska jedinjenja iz vazduha, ali kao što sam gore pomenuo, on nije rešenje za zagađivače u obliku u čestica.

Ove čestice mogu da budu alergeni poput prašine i polena, ili čak čestice iz duvanskog dima kod sekundarnog pušenja.

Takvi zagađivači mogu da budu posebno opasni pri kratkotrajnom izlaganju.


Pročitajte još: PUŠENJE I DUVANSKI DIM: KOJI PREČIŠĆIVAČ VAZDUHA JE NAJBOLJI ZA DUVANSKI DIM?


Da li bi trebalo da koristite aktivni ugalj u filteru za vazduh?

Možda želite da koristite aktivni ugalj za filtriranje vazduha kako biste uklonili neprijatne mirise na kraće vreme, kao što je to nakon požara ili renoviranja doma.

Ili ste možda zabrinuti zbog isparavanja organskih gasovitih jedinjenja iz hemikalija (sredstva za čišćenje) ili građevinskog materijala (poput formaldehida).

U ovim slučajevima je upotreba aktivnog uglja kao filtera za vazduh prihvatljiva opcija.

Međutim, dugoročno gledano, aktivni ugalj možda nije najbolja investicija sa stanovišta troškova, kada nemate predfilter ili druge filtere u kombinaciji sa njim.

Trebate da kupite onaj sa velikom količinom aktivnog uglja unutar filtera, da stalno pratite zasićenost filtera i da ga zamenite kad god je to potrebno.

Pored toga, zato što ne uklanja i čestice koje su glavna vrsta zagađivača vazduha u zatvorenim prostorijama (pored gasova), bavite se samo delom problema zagađenog vazduha.

Iz tih razloga, možda bi bilo pametno da uložite u snažnije rešenje.

Postoje hibridni ili multifunkcionalni prečišćivači vazduha koji sadrže i aktivni ugalj kao filter i mehanički filter poput HEPA.

hepa filter filter od aktivnog uglja aktivni ugalj

Aktivni ugalj kao pomoćni filter

Nakon što ste informisani o tome kako funkcioniše aktivni ugalj u filteru za vazduh i koliko je efikasan, možete da donesete odluku koji je tip prečišćivača vazduha pogodan za vašu situaciju i budžet.

Therapy Air Ion, prečišćivač i jonizator vazduha je najbolje dugoročno rešenje (multifunkcionalni aparat) sa antistatičkim (predfilterom), antbakterijskim, HEPA filterom, antialergijskim filterom i filterom od aktivnog uglja.

petostepeni sistem za preciscavanje vazduha zepter thrapy ai ion filter preciscac vazduha

Svaki od ovih filtera ima svoju funkciju u prečišćavanju vazduha, a njihov redosled u filtriranju vazduha je vrlo bitan.

Zašto?

Zato što svaki filter zadržava određenu vrstu zagađivača, i time se međusobno podržavaju, što produžava vek trajanja i samom aktivnom uglju, s obzirom da se on nalazi na kraju sistema za filtriranje vazduha.

Debeli sloj filtera od aktivnog uglja u Therapy Air Ion sistemu omogućava veliku adsorpcionu moć gasovitih zagađivača.

Ovaj pametan petostepeni sistem za filtriranje vazduha ima i jonizator.

Za više informacija o karakteristikama proizvoda i ostalim informacijama, pogledajte ovde (prečišćivač vazduha).

Therapy Air Ion je dokazano najbolji prečišćivač i jonizator vazduha na tržištu (ocenjen od strane nemačkih stručnjaka (Experten Testen).

Kao što možete da zaključite, aktivni ugalj može da bude odlično rešenje ukoliko u zatvorenom prostoru u kome živite imate problem sa gasovitim zagađivačima – poput ispraljivih hemikalija, opasnih gasova ali i problem duvanskog dima ili neprijatanog mirisa.

Kod filtera od aktivnog uglja je bitno da se zameni na vreme i kombinuje sa drugim filterima da biste imali najbolje rešenje u prečišćavanju svih nečistoća u vazduhu – zagađivača u obliku čestica i u obliku gasova.

Imate li pitanja ili razmišljanja o filterima sa aktivnim ugljem? Ne oklevajte da ih podelite u komentaru.

Оставите коментар