fbpx

Aerozagađenje i Covid-19: Na Zapadnom Balkanu nevolja nikad ne dolazi sama!

Aerozagađenje i Covid-19: Na Zapadnom Balkanu nevolja nikad ne dolazi sama! 2

Kampanja “Ujedinjeni Balkan za čist vazduh” pozvala je danas nadležne institucije u zemljama Zapadnog Balkana i građane da zajedničkim snagama utiču na unapređenje kvaliteta vazduha i smanjenje smrtnosti usled Covida-19.

 

Zapadni Balkan godinama je jedan od regiona sa najlošijim kvalitetom vazduha u Evropi. Gradovi ovog regiona često zauzimaju i prva mesta na listama najzagađenijih u svetu. Kada se na loš kvalitet vazduha doda i globalna COVID-19 pandemija koja je apsolutno obeležila 2020. godinu, i još traje, rezultat je dodatno povećan broj respiratornih oboljenja i veća smrtnost.

Širom Balkana poznata je izreka da nevolja nikada ne dolazi sama. Da ova narodna izreka ima uporište i u praksi pokazala je 2020. godina, kada je osiromašeno i zagađenjem vazduha ugroženo društvo dodatno pogodila pandemija COVID-19.

Glavni činilac zagađenog vazduha na Zapadnom Balkanu su praškaste materije (PM), koje negativno utiču na iste ćelije i delove ćelija u ljudskom organizmu kao koronavirus. Zato je kod osoba koje su svakodnevno izložene aerozagađenju imuni sistem slabiji, a odgovor organizma na prisustvo koraonavirusa burniji, što doprinosi razvoju težih oblika Covida-19, dok su i smrtni ishodi učestaliji.

Dugotrajna izloženost štetnim supstancama u vazduhu povećava rizik od akutnih i hroničnih bolesti, najčešće onih što utiču na respiratorni sistem. On usled oslabljene funkcije postaje podložniji na uticaj virusnih infekcija, uključujući onu izazvanu koronavirusom (SARS-CoV-2).

Aerozagađenje i COVID-19 koje su uzročno-posledične veze

Već na samom početku globalne pandemije počela su da se pojavljuju istraživanja i studije koji povezuju povećan broj obolelih i smrtnih slučajeva od Covida-19 u regionima gde je vazduh zagađeniji.

Pre nego što navedemo rezultate pojedinih istraživanja, važno je napomenuti da se pozitivna korelacija između aerozagađenja i broja obolelih od Covida-19 a priori očekuje jer je zagađenje vazduha u korelaciji s velikom gustinom naseljenosti, a time i s velikim brojem smrtnosti. Da bi se jasno utvrdilo da zagađenje vazduha doprinosi riziku od smrti od Covida-19, potrebne su dugoročne epidemiološke studije, uzimajući u obzir mnoge faktore. Ovakvi naučni radovi su još uvek u izradi i ne možemo govoriti sa stopostotnom sigurnošću da postoji uzročna veza zagađenja vazduha i Covida-19.

Ispitivanja iz Kine, Engleske, SAD, Nemačke, Holandije i Italije pokazala su da pojačano aerozagađenje može da utiče na povećanje broja obolelih, ali i na povećanu smrtnost od Covida-19(1). Ispitivanje u Nemačkoj pokazalo je da rast koncentracije PM10 čestica povećava smrtnost obolelih od Covida-19 koji imaju preko 80 godina, i to 30% kod muškaraca i 35% kod žena(2).

Kada se ovi podaci uporede, dolazi se do zaključka da aerozagađenje povećava smrtnost od Covida-19 u svetu za 15%, a u Evropi za 19%(3). Kao što je već navedeno, glavni činilac aerozagađenja su praškaste materije, a porast njihove koncentracije od jednog mikrograma po kubnom metru povećava smrtnost od Covida-19 za 11%(4).

Nažalost, za region Zapadnog Balkana još uvek ne postoje relevantne studije i istraživanja, pa nismo ni u mogućnosti da ponudimo konkretne podatke. Velika je verovatnoća da se ovi podaci ne bi razlikovali za ovaj region, čak postoji pretpostavka da bi bili lošiji. Čak i bez uticaja Covida-19, zagađen vazduh u regionu na godišnjem nivou izazove skoro 13.500 slučajeva prerane smrti, dok je do sada od Covida-19 obolelo 693.902 osoba, a od posledica bolesti preminulo 13.423 osoba.

 

zagadjen vazduh preciscivac vazduha therapy air ion

 

“Jedan od najvećih ekoloških problema sa kojima se zemlje Zapadnog Balkana suočavaju jeste jako loš kvalitet vazduha. Zagađenje vazduh i pandemija COVID-19 doprineli su uvećanju smrtnosti na ovom području”, rečeno je u saopštenju za javnost.

U saopštenju se podseća na to da praškaste materije (PM) i SARS-CoV-2 negativno utiču na ćelije, i zato se kod zaraženih osoba koje su izložene aerozagađenju dešava dodatno respiratorno pogoršanje usled odgovora na prisustvo SARS-CoV-2, time su češći teži oblici Covida-19, a smrtni ishodi učestaliji.

“Dugotrajna izloženost štetnim emisijama u vazduhu povećava rizik od dobijanja akutnih i hroničnih bolesti, najčešće onih što utiču na respiratorni sistem. On usled oslabljene funkcije postaje podložniji na uticaj virusnih infekcija, uključujući onu izazvanu koronavirusom (SARS-CoV-2)”, navodi se u saopštenju Kampanje “Ujedinjeni Balkan za čist vazduh”.

U saopštenju se napominje da raste broj dokaza i naučnih studija o povezanosti zagađenja vazduha i  Covida-19, kao i da za Zapadni Balkan nije urađena relevantna studija. “Potrebna su nam ekološko-epidemioška ispitivanja povezanosti aerozagađenja i Covida-19 za region Zapadnog Balkana. Ona moraju biti precizno planirana i izvedena da bi se mogli donieti adekvatni zaključci i predlozi mera”.

Takodje je rečeno da dosadašnja istraživanja pokazuju da aerozagađenje povećava 15% smrtnost od Covida-19 u svetu, a u Evropi 19%. Utvrđeno je i da porast koncentracije PM čestica od jednog mikrograma po kubnom metru povećava smrtnost od Covida-19 11%.

“Slabost zdravstvenih sistema zemalja Zapadnog Balkana dodatno dolazi do izražaja kada se problem aerozagađenja ukrsti sa COVID-19 pandemijom. U bolnicama širom ovog regiona dostupnost respiratora i bolničkih postelja nije adekvatna, dok se već godinama suočavamo sa migracijom zdravstvenih radnika i nedostatkom kadra za rad u intenzivnoj njezi”, konstatuje se u saopštenju Kampanje “Ujedinjeni Balkan za čist vazduh”.

Kampanjom “Ujedinjeni Balkan za čist vazduh” traži se od donosilaca odluka da “povećaju učešće predstavnika zdravstvenog sektora u procesima donošenja odluka, kako bi se osigurala pravovremena integracija zdravstvenih mera u politikama usmerenim ka zaštiti životne sredine”. “Takođe, potrebno je unaprediti efikasnost u sprovođenju zakona i odluka u oblasti zaštite životne sredine radi ostvarivanja veće zdravstvene i ekonomske koristi za sve građane”.

“Smatramo da je potrebno uvrstiti mere za unapređenje kvaliteta vazduha u javne politike i planove oporavka od Covid 19 pandemije u skladu s obavezama iz Zelene agende za Zapadni Balkan, koje su sve države prihvatile”.

THERAPY AIR ION

 

Therapy Air iOn je patentirani prečišćivač vazduha sa petostepenim sistemom moćnih filtera koji uklanja 99,9% patogena i otrovnih čestica iz vazduha – PM2.5 i PM10, razne toksične supstance i gasove, bakterije, viruse, duvanski dim, prašinu, buđ, polen, grinje, dlake kućnih ljubimaca…

 

Therapy Air iOn je 3 puta proglašen za najbolji prečišćivač vazduha – od strane nezavisnih nemačkih stručnjaka (expertentesten.de 2016, 2019, 2020.).

 

Therapy Air iOn je 3 puta proglašen za najbolji prečišćivač vazduha - od strane nezavisnih nemačkih stručnjaka (expertentesten.de 2016, 2019, 2020.).

 

U aprilu 2020 godine, prestižna nemačka laboratorija GUI lab, izdala je sertifikat koji dokazuje da Therapy Air iOn eliminiše čak i SARS-CoV-2, odnosno koronavirus iz vazduha.

 

Sertifikat korona virus GUI lab Zepter Therapy Air Ion preciscivac vazduha corona virus

 

Najnoviji sertifikat – Allergy-Friendly Product Certificate – predstavlja zvaničnu potvrdu da Therapy Air iOn eliminiše sve organske i neorganske alergene iz vazduha. Posebno se preporučuje osobama sa alergijama i astmom, kako odraslima tako i deci.

 

sertifikat therapy air ion alergije preciscivac vazduha jonizator

 

Ovaj uređaj je i jonizator (generator negativnih jona). Generiše 220,000 negativih jona/cm3, što ima blagotvorni uticaj na kompletno psihofizičko zdravlje čoveka.

 

Therapy Air Ion je neophodan za sve zatvorene prostore gde ljudi borave – žive, rade, jedu, spavaju tj. kuće, stanove, kancelarije, škole, vrtiće, ugostiteljske objekte, zdravstvene ustanove, sportske i rekreativne centre itd.

 

GARANCIJA 5 GODINA!

 

DIŠITE ZDRAVO I BEZBEDNO U ZATVORENOM PROSTORU!

Naručite Therapy Air Ion OVDE

 

1 Isphording, Ingo E. and Pestel, Nico, Pandemic Meets Pollution: Poor Air Quality Increases Deaths by
COVID-19 (2020). CESifo Working Paper No. 8495, Dostupno na: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3680352

2 Pozzer A,Dominici F,Haines A,Witt C,Munzel T.Lelieveld J, Regional and global contributions of air pollution to risk of death from COVID-19, Cardiovascular Research(2020),116:2247-2253, Dostupno na: https://academic.oup.com/cardiovascres/article/116/14/2247/5940460

3 Bhandary N., Air pollution a co-factor in COVID-19 mortality

4 X Wu, R C Nethery, M B Sabath, D Braun, F Dominici, Air pollution and COVID-19 mortality in the United
States: Strengths and limitations of an ecological regression analysis, Sci Adv.2020:6,4,novembar 2020.
Dostupno na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33148655/

Оставите коментар