fbpx

Leponex iskustva

Lek Leponex iskustva i upotreba

Leponex lek

Leponex lek je antipsihotik koji se koristi za lečenje shizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja. Ovaj lek je uspešniji od drugih antipsihotika u smanjenju simptoma shizofrenije, uključujući halucinacije, deluzije i poremećaj mišljenja. Međutim, Leponex ima i veći rizik od neželjenih dejstava, uključujući agranulocitozu, koja je retko, ali ozbiljno stanje koje može dovesti do smrti.

Leponex iskustva

Leponex iskustva su uglavnom pozitivna. Mnogi ljudi koji uzimaju ovaj lek prijavljuju da im je pomogao da se osećaju bolje i da se nose sa svojim simptomima.

Međutim, Leponex ima i određena neželjena dejstva. Najozbiljnija neželjena dejstva su agranulocitoza, koja je stanje u kome se u krvi smanjuje broj belih krvnih zrnaca, i tardivna diskinezija, koja je stanje u kome se javljaju nekontrolisani pokreti mišića.

Leponex iskustva pacijenata su generalno pozitivna. Mnogi pacijenti su prijavili da su imali značajno poboljšanje simptoma shizofrenije nakon početka terapije Leponexom.

Pacijenti često izveštavaju o nuspojavama koje mogu uključivati težak zatvor, groznicu, bol u grlu i simptome prehlade. Takođe, mnogi ističu da Leponex ima snažno sedativno dejstvo, koje ih brzo uspavljuje, a nakon buđenja osećaju se slabije i dezorijentisano. Upozorenja da ne treba konzumirati alkohol dok se koristi ovaj lek su česta, jer kombinacija može imati ozbiljne posledice. Neki korisnici foruma primećuju da Leponex može povećati apetit.

Leponex nuspojave

Leponex nuspojave su moguće. Neki pacijenti su prijavili i neželjena dejstva, kao što su:

 • Agranulocitoza: Ovo je najozbiljnije neželjeno dejstvo Leponexa i može dovesti do smrti. Pacijenti koji uzimaju Leponex moraju redovno da rade krvne pretrage kako bi se pratio broj belih krvnih zrnaca.
 • Gojaznost: Leponex može izazvati gojaznost. Pacijenti koji uzimaju Leponex treba da slede zdravu ishranu i da vežbaju redovno.
 • Pospanost: Leponex može izazvati pospanost. Pacijenti koji uzimaju Leponex treba da budu oprezni pri upravljanju vozilima ili korišćenju teških mašina.
 • Ošamućenost: Leponex može izazvati ošamućenost. Pacijenti koji uzimaju Leponex treba da budu oprezni pri penjanju uz stepenice ili stajanju na visokim mestima.
 • Konfuzija: Leponex može izazvati konfuziju. Pacijenti koji uzimaju Leponex treba da budu oprezni pri donošenju važnih odluka.
 • Manje česta neželjena dejstva uključuju:
  • Kardiološka neželjena dejstva: Leponex može povećati rizik od srčanog udara, srčane insuficijencije i drugih kardiovaskularnih bolesti.
  • Neurološka neželjena dejstva: Leponex može izazvati tremor, ukočenost, usporeno kretanje i druge neurološke probleme.
  • Endokrina neželjena dejstva: Leponex može izazvati smanjenje nivoa testosterona kod muškaraca i povećanje nivoa prolaktina kod žena.
  • Hematološka neželjena dejstva: Leponex može izazvati smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca, trombocita i drugih krvnih ćelija.
  • Gastrointestinalna neželjena dejstva: Leponex može izazvati mučninu, povraćanje, zatvor i druge gastrointestinalne probleme.
  • Respiratorna neželjena dejstva: Leponex može izazvati kašalj, curenje iz nosa i druge respiratorne probleme.
  • Infekcije: Leponex može povećati rizik od infekcija.
  • Ostala neželjena dejstva: Leponex može izazvati alergijske reakcije, promene u telesnoj težini, seksualne probleme i druge neželjene efekte.

Pacijenti koji razmišljaju o uzimanju Leponexa treba da razgovaraju sa svojim lekarom o rizicima i koristima ovog leka. Lekar će pomoći pacijentu da odluči da li je Leponex pravi lek za njega.

Evo nekoliko saveta za pacijente koji uzimaju Leponex:

 • Redovno radite krvne pretrage kako biste pratili broj belih krvnih zrnaca.
 • Sledite zdravu ishranu i vežbajte redovno kako biste sprečili gojaznost.
 • Budite oprezni pri upravljanju vozilima ili korišćenju teških mašina.
 • Budite oprezni pri penjanju uz stepenice ili stajanju na visokim mestima.
 • Budite oprezni pri donošenju važnih odluka.

 

Leponex je efikasan lek za lečenje shizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja. Međutim, važno je biti svestan rizika od neželjenih dejstava pre nego što počnete da uzimate ovaj lek.